Så fungerar det

  1. Utse en kontaktperson och kontakta oss.
  2. Ta upp beställningar.
  3. Sammanställ er försäljning och skicka in.
  4. Dela ut sålda paket och ta betalt.
  5. Ni behåller vinsten direkt. Vi skickar faktura på halva beloppet som ni har sålt för.

Säljmaterial

Försäljningsbroschyr

Beställningslista

ANDA_bestallning_lista copy 2