Kontakta Oss

Frågor & svar

Det finns inga risker med att dricka Ultrarent vatten i mindre mängder. Det är vanligt kranvatten som filtrerats och reducerats på organisk material som ex kalk, salt, mineraler och metaller som finns i olika mängder i det kommunala dricksvattnet. Vi rekommenderar dock ingen att avsiktligt dricka detta som ersättning för vanligt kranvatten.

Det finns inga risker med att få Ultrarent vatten varken i ögonen eller på huden.  

Förvaras flaska och refillpåse under normala omständigheter med korken påskruvad, så förblir det Ultrarent vatten under en längre tid. Det är därför vi inte har märkt med ett ”bäst före datum”. Vi har gjort löpande mätningar sen vi startade och har innehållet förvarat i en plastdunk. Den fylldes upp 28 oktober 2019. Det har stått i förråd med temperatur som skiftat mellan +5 grader upp till +28 grader. Vi mätte senast 28 augusti 2022 och det fungerar fortsatt bra att städa med 34 månader senare.

Där du brukar förvara exempelvis andra rengöringsmedel. Det går även bra att ha flaskan framme på exempelvis diskbänken. Det finns två saker som är viktiga; 1) skruva på och förslut korken efter påfyllning och 2) undvik exponering av direkt solljus under längre tid. 

Vi har gjort tester där vi har frusit det Ultrarena vattnet ner till -22 grader C. När isklumpen senare fått tina upp mätte vi innehållet som fortsatt var oförändrat och behöll egenskapen Ultrarent vatten. Risken är att en fullt påfylld flaska kan spricka när innehållet expanderar av kylan.  

Vi har genomfört omfattande tester, dels med egna insatser och även från andra olika branscher som exempelvis Städfirmor som vi använt som referenser. Det är mycket ovanligt att det inte fungerar på ett utmärkt sätt. Om det Ultrarena vattnet upplevs sakna de egenskaper som är normala kan det bero på orsaker som;
– Det har blivit kontaminerat, exempelvis för flaska/refillpåse fått stå länge utan kork. 
– Om underlaget är skadat (spegeln är repig) kan det bli flammigt första gången du använder ultrarent vatten. Det kan bero på att rester från kem från tidigare använd produkt ligger kvar i reporna (svårt för ögat att uppfatta mikroskopiska sprickor). Det ultrarena vattnet kommer att lösa upp gammalt kem och lösningen är oftast att torka ytterligare en eller ett par gånger. Att dessa sprickor sen även kommer behålla rester av det ultrarent skapar inga nya problem nästa gånga du städar. Det dunstar bort utan att lämna kvar rester. 
– Om filter där lokala produktionen sker är uttjänt kommer det inte att ge de egenskaper som förväntas av Ultrarent vatten. Vi har installerat konduktivitetsmätare på alla våra filterenheter som i realtid mäter kvaliten på innehållet för att undvika att detta ska kunna ske. Vi har även separata mätinstrument för att kontrollera konduktivitetsmätaren.  
-Putsduken som används är smutsig eller av dålig kvalité. Vår putsduk blev utvald efter att vi testat över 200 st olika. Vi har även låtit städfirma och en butikskedja hjälpa oss att testa för att finna den mest lämpliga mikrofiberduken i kombination med Ultrarent vatten. 

 

Det som kan hända är att det blir en sämre upplevd kvalitet. Det fungerar inte lika bra att städa med.